Avís Legal del domini www.ppare.es corresponent a PERSIANES I PORTES PARES, S.L. (en endavant EL TITULAR) amb CIF B60739158 i domicili a PASAJE INDUSTRIA, 3 (PG.IND CAN CLAPERS), 08181, SENTMENAT (Barcelona)  i eMail: maite@ppare.com. Registre Mercantil: BARCELONA, Tom: 27980, Fulla: 126504, Foli: 13, Número d’inscripció: 4.

Condicions generals d’utilització de la web

El TITULAR l’informa que, l’accés i utilització d’aquesta pàgina web i totes les URLs, subdominis i directoris inclosos sota aquesta, així com els serveis o continguts que a través d’aquest lloc es pugui obtenir, estan subjectes als terminis recollits i detallats en el mateix Avís Legal, en la Política de Privacitat i Política de Cookies, sense perjudici que l’accés a alguns d’aquests serveis o continguts pot requerir l’acceptació d’unes condicions generals, particulars o addicionals.

Per tant, si les consideracions detallades en aquests textos legals, no són de la seva conformitat, preguem que no faci ús d’aquesta web, ja que qualsevol utilització que faci d’ella o dels serveis i continguts en ella inclosos, implicarà l’acceptació dels termes legals recollits.

A causa de la mateixa naturalesa d’internet, donada la possibilitat que es pugui accedir a aquesta pàgina des de qualsevol part del món, els continguts, així com els serveis que en general ofereix EL TITULAR estan accessibles a clients que es mouen en qualsevol país. No obstant això, l’anterior, en sol·licitar la contractació de qualsevol tipus de servei i continguts oferits, EL TITULAR es reserva el dret a rebutjar la prestació de serveis o l’enviament de continguts, en aquells casos que estimi oportú.

El TITULAR es reserva el dret a realitzar canvis en la web sense previ avís, amb l’objectiu d’actualitzar, corregir, modificar, afegir, cancel·lar o eliminar els continguts o el disseny de la web. Els serveis i continguts de la web són susceptibles d’actualitzar-se periòdicament, i, pel fet que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits aquí.

Les condicions i termes d’utilització que es recullen en el present Avís Legal poden canviar, de manera que proposem que revisi aquests termes quan visiti de nou la web o sol·liciti un nou servei. Així mateix el present Avís Legal s’entendrà sense perjudici de qualsevol altres Polítiques i/o Condicions Generals, i particulars, que regulen l’accés a béns i serveis concrets dins de la web.

Dret de la propietat intel·lectual i de propietat industrial.

Tant el disseny d’aquest lloc web, els seus codis Font, logotips, imatges, melodies, marques i altres signes distintius que apareixen, pertanyen als seus respectius autors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció semblant, està totalment prohibida excepte autorització expressa per escrit del seu creador i/o propietari dels drets.

En tot cas, EL TITULAR declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pugui estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb EL TITULAR dirigint-se a través dels mitjans proporcionats en l’encapçalat.

Propietat Intel.lectual i industrial.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina són propietat de PERSIANES I PORTES PARÉ, SL o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al portal i/o als continguts atribueixi a l'usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre's cedits a l'usuari, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts. I no entén cedits ni s'autoritza la seva utilització, en cap cas, als usuaris de la pàgina tret que s'obtinguin aquests drets per escrit del legítim titular dels mateixos.

Xarxes socials oficials.

El prestador de serveis de les pàgines oficials de PERSIANES I PORTES PARÉ, SL a les xarxes socials Facebook,Twitter,Linkedin és l’entitat PERSIANES I PORTES PARÉ, SL (d’ara endavant PERSIANES I PORTES PARÉ, SL) amb C.I.F. B60739158 i domicili social a PASSATGE INDÚSTRIA 3, 08181 SENTMENAT, BARCELONA i mateix domicili a efecte de notificacions.

L'accés i ús d'aquestes pàgines requereix de l'acceptació de les condicions generals d'ús de xarxes socials i la política de privadesa que més a baix es detalla i es completa amb la política i les normes de les plataformes de xarxa social de Facebook,Twitter,Linkedin.

Per qualsevol consulta o contacte amb PERSIANES I PORTES PARÉ, SL els usuaris podran comunicar-se a través del número de telèfon +34937150157 o de la següent adreça electrònica: maite@ppare.com.

Condicions d’ ús de la pàgina oficial de PERSIANES I PORTES PARÉ, SL en Facebook, Twitter, Linkedin

Si us plau, llegeixi atentament aquestes condicions d'ús ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions com a usuari de la pàgina oficial de PERSIANES I PORTES PARÉ, SL en Facebook,Twitter,Linkedin. L'accés i ús de la pàgina oficial de PERSIANES I PORTES PARÉ, SL en Facebook,Twitter,Linkedin està subjecte a més al compliment de les condicions establertes per Facebook,Twitter,Linkedin com a titular de la plataforma del servei de xarxa social.

Quan l'usuari accedeix o utilitza la pàgina oficial de PERSIANES I PORTES PARÉ, SL en Facebook,Twitter,Linkedin manifesta el seu consentiment i acceptació del compliment de l'establert en les presents condicions d'ús.

L'accés i ús de la pàgina oficial de PERSIANES I PORTES PARÉ, SL en Facebook,Twitter,Linkedin està prohibit als menors de 14 anys.

Usos permesos i usos prohibits

A través de la pàgina oficial de PERSIANES I PORTES PARÉ, SL en Facebook,Twitter,Linkedin es facilita un espai en el qual l'usuari pot publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació entre diversos usuaris.

L'ús de la pàgina oficial de PERSIANES I PORTES PARÉ, SL no pot tenir una finalitat econòmica o comercial.

L'usuari està obligat a realitzar un ús raonable de la pàgina oficial de PERSIANES I PORTES PARÉ, SL de Facebook,Twitter,Linkedin i dels seus continguts, segons les possibilitats i finalitats pels quals està concebut d'acord amb els usos i costums, la moral, la legislació vigent, les presents normes i les normes i polítiques publicades per Facebook,Twitter,Linkedin. L'usuari serà l'únic responsable de la informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que comuniqui, allotgi, transmeti, posi a disposició o exhibeixi a través de la pàgina oficial de PERSIANES I PORTES PARÉ, SL en Facebook,Twitter,Linkedin.

PERSIANES I PORTES PARÉ, SL no podrà ser considerat responsable editorial dels continguts publicats per l'usuari i declara expressament que no s'identifica amb cap de les opinions que els usuaris publiquin a la pàgina oficial de PERSIANES I PORTES PARÉ, SL en Facebook,Twitter,Linkedin de les conseqüències de les quals es fa enterament responsable l'emissor de les mateixes.

En tot cas, queda prohibit l'ús de la pàgina oficial de PERSIANES I PORTES PARÉ, SL en Facebook,Twitter,Linkedin finalitats il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica.

Links o hiperenllaços

En cas que s'introdueixi per un usuari d'Internet un enllaç des del seu propi Lloc Web al Lloc Web de PERSIANES I PORTES PARÉ, SL, l'enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal d'aquest últim, però no podrà reproduir-la de cap manera, i, en cas que es visualitzin els continguts del Lloc Web amb continguts aliens al mateix, aquests continguts aliens no podran induir a error, confusió o engany en els Usuaris sobre la procedència dels seus continguts, ni suposar un acte de comparació o imitació deslleial o un aprofitament de la reputació de PERSIANES I PORTES PARÉ, SL.

No es realitzarà des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre PERSIANES I PORTES PARÉ, SL, Empreses Associades, col·laboradors o empleats, ni s'indicarà en aquesta pàgina que tenen el consentiment de PERSIANES I PORTES PARÉ, SL per a la inserció de l'enllaç, o que PERSIANES I PORTES PARÉ, SL té alguna relació o col·laboració amb aquesta pàgina. Excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per PERSIANES I PORTES PARÉ, SL, sempre que es permeti un enllaç directe amb el seu Lloc Web, queda prohibida la utilització de qualsevol marca o qualsevol altre signe distintiu de PERSIANES I PORTES PARÉ, SL dins de la pàgina on es trobi l'enllaç, tret que s'autoritzi expressament.

La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir amb la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o contraris a la moral i als bons costums.

Per la seva banda, el propi Lloc Web inclou dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet, actuant PERSIANES I PORTES PARÉ, SL com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, per la qual cosa només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en cas que havent tingut coneixement efectiu, en la forma prevista per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, de la il·licitud no hagi desactivat l'enllaç.

L'existència de llocs enllaçats no suposa que existeixin acords amb els responsables o titulars dels mateixos, i PERSIANES I PORTES PARÉ, SL no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualizació, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts d'aquests llocs, ja que els desconeix. En qualsevol cas, si l'Usuari tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis són il·lícits o contraris a la moral haurà de posar-ho en coneixement de PERSIANES I PORTES PARÉ, SL.

A aquests efectes s'habilita l'adreça de correu electrònic maite@ppare.com, d'aquesta forma, els usuaris hauran de comunicar: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic, especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Portal i fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d'aquesta activitat.

Frames o marcs

EL TITULAR prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts web.

Publicitat

A la web s’inserirà aquella publicitat d’EL TITULAR o de terceres empreses anunciants que considerem que puguin ser del seu interès.

Sense perjudici de l’establert en la Política de privacitat, EL TITULAR es compromet a no facilitar informació seva als anunciants, excepte dades estadístiques anònimes sobre la utilització de la web, amb la finalitat que es pugui millorar el servei i oferir productes conforme a les expectatives dels usuaris.

No obstant això, EL TITULAR l’informa que els anunciants i proveïdors, per mitjà de cookies, poden tenir la possibilitat d’obtenir informació sobre vostè, els usos que faci dels serveis i els seus moviments a través de la xarxa. Per no tenir vinculació amb els usos que d’aquesta informació pugui realitzar l’empresa anunciant, EL TITULAR no es fa responsable de la recollida d’informació per aquestes empreses.

EL TITULAR pot utilitzar cookies quan un usuari navegui pels seus llocs i pàgines webs. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web d’EL TITULAR s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixos cap dada personal de l’usuari. Les cookies serveixen només per a finalitats exclusivament internes, com són les estadístiques d’accés a aquest lloc web. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors o llocs web. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Responsabilitats de l’usuari

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis de la web d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent el responsable del seu ús correcte.

L’usuari que actuï contra la imatge, bon nom o reputació d’EL TITULAR, així com qui utilitzi il·lícitament o fraudulentament els dissenys, logos o continguts de la web i/o atempti en qualsevol forma contra els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web o dels continguts i serveis d’aquest, serà responsable davant d’EL TITULAR d’aquesta actuació.

Responsabilitats d’EL TITULAR

Utilització incorrecte:

EL TITULAR ha creat la web per la promoció dels seus productes i/o serveis, però no poden controlar la seva utilització de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal; de manera, que l’accés i l’ús correcte de la informació continguda en la web és responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable EL TITULAR per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pugui fer l’usuari.

Continguts:

EL TITULAR facilita tots els continguts de la seva web, sota determinades condicions de bona fe, i s’esforçarà en la mesura del possible perquè els mateixos estiguin actualitzats i vigents; no obstant això, EL TITULAR no pot assumir responsabilitat alguna respecte l’ús o accés que realitzin els usuaris fora de l’àmbit al qual es dirigeix la web, la responsabilitat final caurà sobre l’usuari. Així mateix, EL TITULAR no pot controlar els continguts que no hagin sigut elaborats per ell o per tercers complint el seu encàrrec de manera, que no respondrà en cap cas dels danys, continguts i indisponibilitats tècniques que poguessin causar-se per part d’aquests tercers.

Publicitat:

EL TITULAR inclourà en la web publicitat pròpia o de tercers per oferir-li productes o serveis que entenguin que puguin ser del seu interès. No obstant això, i en el que respecte a la publicitat de tercers, EL TITULAR no pot controlar l’aparença d’aquesta publicitat, ni la qualitat i adequació dels productes o serveis a què aquesta es refereix, de manera que no respondrà de cap dany que es pugui generar a l’usuari per aquestes causes atribuïbles a tercers.

Virus:

EL TITULAR es compromet a aplicar en la mesura del possible, les mesures oportunes al seu abast per intentar garantir a l’usuari l’absència en la seva web de: virus, cucs, troians, spam, etc… No obstant això, aquestes mesures no són 100% infal·libles i, per això, EL TITULAR no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements indesitjables. En conseqüència EL TITULAR no serà responsable dels danys que els mateixos poguessin produir a l’usuari.

Fallades tecnològiques:

EL TITULAR posa els mitjans necessaris al seu abast per la continuïtat d’aquesta web i realitzarà els seus millors esforços perquè el mateix no sofreixi interrupcions, però no pot garantir l’absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat de la web i dels serveis continguts en ell, en conseqüència no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que pot generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecarregues o caigudes de la xarxa no imputables a EL TITULAR.

Llei aplicable i jurisdicció

PERSIANES I PORTES PARÉ, SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc Web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.
En cas d'existir discrepància entre l'establert en el present Avís Legal i les Condicions Particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions contingudes en el present Avís Legal anessin considerades nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta de disposicions del present Avís Legal ni a les Condicions Particulars dels diferents serveis del present Lloc Web.

El no exercici o execució, per part de PERSIANES I PORTES PARÉ, SL de qualsevol dret o disposició contingut en aquestes Condicions Generals no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord escrit per la seva banda.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. PERSIANES I PORTES PARÉ, SL té el seu domicili a SENTMENAT, Espanya.